Personal coaching

De InSight Methode

Met de door hem ontwikkelde InSight Methode dringt Bert Iedema in zijn personal coaching snel door tot de kern van een probleem. Zijn coaching is gericht op het integreren van emotionele intelligentie en het realiseren van een duurzame gedragsverandering. Bert werkt in zijn coaching met ‘Emotie Cases’ en oefent concrete simulaties van conversaties. Zo ontstaat er veel inzicht in de eigen emoties en beperkende overtuigingen, en die van gesprekspartners. Deze methode van ‘coaching on the job’ geeft een hoge satisfactie.

Coachen op emoties

De InSight Methode

In de InSight Methode staat het coachen op basis van emoties centraal. Er wordt met mini-scripts gewerkt. In slechts 3 vragen kan in 5 minuten de kern van het probleem worden blootgelegd. Vervolgens zoeken de coach en coachee samen naar onderliggende overtuigingen, zorgen of oordelen en worden angst en pijn van de coachee opgespoord. Na inventarisatie van de relevante emoties bespreekt de coach ze 1-voor-1 met de coachee. Er wordt ook stilgestaan bij de percepties van de ander en er worden meerdere alternatieve gespreksscenario’s verkend. Daarna wordt samengewerkt aan een effectieve interventie, de ‘oplossing’, die past bij coachee. In de regel zijn met de InSight Methode niet meer dan 6-8 coaching sessies nodig, die bovendien naar wens kunnen worden gesplitst in ultrakorte sessies per video. Dat versnelt het coaching traject en accelereert de concrete performance verbetering van de coachee.

Emotie cases

Effectieve interventie

Vooral in heftige situaties waarin de coachee last heeft van een cocktail aan emoties is dit basisscript geschikt om in een coaching sessie van 1,5 uur de problematiek helder te krijgen voor de coachee en hem/haar concreet te helpen. In de voorgestelde interventies worden ‘mini-contractjes’ verwerkt die de coachee meer controle geven over het verloop van een dialoog. Daardoor stijgt zijn/haar zelfvertrouwen.

Voorbeeld Basisscript

  • Ga in gedachten terug naar de lastige situatie.
    Focus op wat je voelt.
  • Welke emotie(s) voelde je?
  • Wat maakte dat je die emotie(s) voelde?
  • Hoe kun je dat constructief zeggen?
  • Voel je een blokkade als je dit in gedachten hardop zegt?

Coaching on the job

De Insight Methode is een vorm van ‘coaching on the job’, omdat met actuele issues wordt gewerkt. De methode is bij uitstek geschikt voor (senior)managers die beperkt ervaring hebben om gestructureerd met hun emoties om te gaan. Het is een rationele methode om met emoties om te gaan, die aansluit bij de doelgroep. De basisvaardigheden voor het verhogen van de emotionele intelligentie komen haast spelenderwijs aan de orde. Daardoor geeft de InSight Methode een hoge satisfactie.

Zoek je een coach die de kernissues in je gedrag blootlegt en je de structurele opties toont die het echte verschil maken?

Maak direct een afspraak

Dit zeggen klanten over

Personal Coaching

“Voor een doorlopende professionele ontwikkeling is zo nu en dan coaching een absolute must. Bert is geen ‘gemakkelijke’ coach; zijn belangrijkste tools zijn een vlijmscherp fileermesje, een nooit liegende spiegel en soms ongemakkelijke vragen en opdrachten. Dankzij Bert’s coaching vaardigheden heb ik een aantal flinke stappen voorwaarts kunnen maken.”

Managing Partner

“Bert verstond de kunst om professioneel en met respect door te vragen op kanten van mijzelf waar ik me nauwelijks van bewust was. Dankzij de gesprekken kreeg ik nieuwe inzichten en kwam er later meer balans in mijn optreden. Hoewel soms confronterend, ging ik steeds met plezier naar de coaching gesprekken. De door Bert voorgestelde interventies hebben me veel gebracht.”Divisiepresident