Zelfevaluatie
RvC, RvT en besturen

Persoonlijke en Team feed forward

Bert Iedema begeleidt zelfevaluaties van RvC/T’s en besturen van uiteenlopende profit, non-profit en brancheorganisaties. In plaats van een brede, maar enigszins oppervlakkige evaluatie waarin alle aspecten van het functioneren aan de orde komen, focust Bert Iedema bij zelfevaluaties op de één of twee belangrijkste actuele thema’s die op dat moment spelen en in overleg worden vastgesteld. Bijvoorbeeld of het toezicht op de strategie goed is ingericht, of een voorgenomen fusie vanuit governance optiek adequaat wordt beoordeeld, of de opvolgingsproblematiek binnen de directie op de juiste manier wordt aangevlogen. Door die verdieping op een wezenlijk thema, gekoppeld aan zowel individuele als collectieve ‘feed forward’ op inhoudelijk én emotieniveau kan er veel meer uit de zelfevaluatie gehaald worden. Eventuele andere belangrijke verbeterpunten komen in deze aanpak als ‘bijvangst’ eveneens boven water.

Werkwijze

Tijdens de intake wordt in overleg vastgesteld op welke één of twee belangrijke actuele thema’s de zelfevaluatie zich zal richten. Alle betrokkenen vullen verkorte individuele en collectieve vragenlijsten in, die zijn toegespitst op de evaluatiethema’s. Ook worden Emotie Cases ingeleverd. Op basis van het ingeleverde ‘huiswerk’ houdt Bert individuele, vertrouwelijke interviews met alle betrokkenen. De feed forward die hij hierin geeft wordt keer op keer als zeer waardevol ervaren, ook door ervaren toezichthouders. Zij ontwikkelen diepgaande inzichten in hun interactie met collega’s en directie, hun effectiviteit als toezichthouder en manier waarop zij worden beïnvloed door emotionele onderstromen. Een vast onderdeel van de individuele interviews is reflectie op de Emotie Case. Tijdens de afsluitende groepssessie presenteert Bert concrete verbeterpunten voor het collectief en intervenieert hij in de groepsdiscussie op vier niveau’s: governance, proces, emoties en inhoudelijk. De bedoeling is om een echte discussie op gang te brengen, waarin nieuwe inzichten ontstaan. De voorzitter wordt tijdens het traject op de hoogte gehouden om vervelende verrassingen te voorkomen.

Zoek je een begeleider die de zelfevaluatie koppelt aan een actueel issue, de Raad een groeipad toont en ook diepgaande individuele feed forward geeft?

MAAK DIRECT EEN AFSPRAAK

Dit zeggen klanten over

Zelfevaluatie RvC/T

“Deze zelfevaluatie heeft ons enorm veel inzicht gebracht. De persoonlijke feedback op basis van de Emotie Case was confronterend, maar de schellen vielen mij van de ogen. Key voor mij was dat onze RvT de regie over het fusieproces moet houden en met welke interventies wij dat ook kunnen realiseren. Dank Bert!”

Voorzitter RvT

“Door de zelfevaluatie hebben wij binnen onze RvT grote stappen kunnen maken in teambuilding en begrip ontwikkelen voor elkaar. We hebben veel meer inzicht gekregen in hoe wij het toezicht op fusietrajecten vorm kunnen (moeten) geven en hoe wij tegenwicht kunnen bieden aan een krachtige bestuurder.”

Voorzitter RvT

“In twee organisaties waar ik bestuursvoorzitter van ben hebben we onder begeleiding van Merlin’s View een zeer effectieve verdiepingsslag gemaakt, waardoor de onderlinge samenwerking binnen het bestuur aanzienlijk is verbeterd en onze bestuurlijke performance is verbeterd. Door juist ook het ongemakkelijke bespreekbaar te maken, bouw je aan een sterker bestuursteam en daardoor optimale output.”

Voorzitter 2 besturen

“Vanuit de RvC hebben wij met Bert een uitgebreide zelfevaluatie gedaan. Hij weet snel tot de kern door te dringen en met respect naar alle betrokkenen de ‘pijnpunten’ op tafel te krijgen. Positief is dat Bert contact blijft onderhouden en mee blijft denken over het daadwerkelijk implementeren van de verbeterpunten.”

Voorzitter RvC