Over Bert Iedema

Topmanager en Business Intuïst

Bert opereert al jaren in de top van bestuurlijk Nederland. Hij begrijpt welke problematiek er speelt en welke taal er gesproken wordt. Hij is boardroom consultant, executive coach, trainer, kerndocent aan het Erasmus Governance Institute en voorzitter RvC en RvA van drie ondernemingen. In zijn werk maakt Bert veelvuldig gebruik van intuïtie. Hij is ervan overtuigd dat het beter en gestructureerder gebruikmaken van intuïtie en emotionele intelligentie niet alleen een versnelling brengt in besluitvorming en de kwaliteit daarvan, maar er ook voor zorgt dat zakelijk Nederland beter in staat zal zijn om een positieve bijdrage aan de wereld te leveren. Een bijkomend voordeel is dat het ontwikkelen van je intuïtie een krachtige invloed heeft op je persoonlijke ontwikkeling.

Bert aan het woord:

“Het geeft mij veel voldoening om business leaders in een heel kort tijdbestek nét dat kleine zetje extra te kunnen geven in hun ontwikkeling. Ik dring snel door tot de kern van de problematiek en heb feeling voor en ervaring met de issues waar mijn cliënten mee worstelen. Intuïtie zie ik als een belangrijke vaardigheid om te ontwikkelen en doelgericht in te zetten. Het is onvoorstelbaar effectief en zou weleens de grote doorbraak kunnen zijn in managementland. Emotionele intelligentie was de grootste vondst van de afgelopen 25 jaar, intuïtie die van de komende 25 jaar.”

Bert Iedema

Meer over Bert Iedema

Bert heeft een internationale carrière doorlopen in financieel en general management bij onder meer PwC, Sara Lee, Friesland Campina en SHV. Vervolgens was hij CEO van een Nederlandse investeringsmaatschappij en van het in Amerika gevestigde beursgenoteerde industriële concern EaglePicher, met 5.500 medewerkers. Daarnaast is hij sinds 1991 voorzitter of lid van de Raad van Commissarissen geweest van ruim 20 bedrijven en non-profit organisaties in 5 landen.

Bert heeft economie en accountancy gestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Leuk om te vermelden: tijdens zijn studietijd heeft Bert het Luzac College opgericht. Daarnaast heeft hij veel verschillende opleidingen gevolgd, waaronder de opleiding Emotional Intelligence Coach, Life Coach, NLP Master, Vertrouwenspersoon Integriteit en vijf opleidingen om zijn intuïtie te ontwikkelen tot masterniveau.

Bert Iedema

Archetype Magiër

De naam Merlin’s View is niet zomaar gekozen. Binnen de 12 archetypen zoals door Carl Jung en Caroline Myss gedefinieerd, is Bert Iedema een Magiër. Hij is een visionair die streeft naar een betere wereld en werelden met elkaar in verbinding brengt. Bert brengt magie. Hij gelooft dat niets onmogelijk is en heeft de gave om een win-win-win te creëren, waarmee hij dingen in beweging brengt. Bert’s klanten voelen fascinatie en betovering. Het resultaat is altijd een verrassende transformatie.

“Mensen en organisaties het magisch onmogelijke tonen en helpen te realiseren. Daar zit mijn drive.”

Zoek je een boardroompartner die je helpt om het onmogelijke mogelijk te maken?

kennismaken

Dit zeggen klanten over

Bert Iedema

“Bert kwam aan tafel op het moment dat eigenlijk niemand er nog een gat in zag. Ik ook niet. Hij doorbrak de lethargie en zorgde, op zijn eigen onconventionele manier, voor een oplossing die niemand voor mogelijk had gehouden. Een van de kleurrijkste personen die ik heb leren kennen. Weet complexe problemen, na een rollercoaster ride, perfect op te lossen. Stalen zenuwen.”

Advocaat klant

“Zijn insteek is steeds onverwacht en soms ondenkbaar, maar blijkt achteraf vaak het enig realiseerbare alternatief, dat bovendien de verhoudingen herstelt.”

DGA

“Onze advocaat kon niets meer voor ons doen en verwees ons naar Merlin’s View. In korte tijd hebben zij de kern van de problematiek boven water gekregen. Hun inzichten waren soms confronterend, maar absoluut noodzakelijk voor professionalisering van onze RvT en verbetering van de relatie met de directie. Bert’s absolute onpartijdigheid en snelle manier van werken brachten een stroomversnelling in de relaties.”

Voorzitter RvT

“In elke stap daagt Bert je uit om je af te vragen of je alle perspectieven hebt meegenomen. Hij brengt je steeds weer terug bij je eigen rol in het proces. Mij blijft in het bijzonder de vraag bij: ‘Als ik de ander niet begrijp, wat weet ik dan nog niet?’ Die vraag brengt mij steeds terug naar de luisterstand.”

Voorzitter bestuur

“Bert is ingeschakeld als interim directeur van ons vakantiepark, dat het financieel zwaar had en waar de bewoners een ander beleid wensten. Bert wist met een gedegen aanpak de financiële problemen op te lossen en door met veel geduld het gesprek met de bewoners aan te gaan de rust op het park terug te brengen. Zonder hem zouden we het niet hebben gered.”

DGA klant

“Bert’s governance inzichten waren voor ons zeer waardevol. Met de door hem voorgestelde interventies zijn wij als RvC veel effectiever geworden en hebben wij de relatie met de directie op een hoger plan kunnen brengen. Door af en toe te sparren hebben wij de ontwikkelingen kunnen versnellen en zijn we behoed voor een aantal verkeerde besluiten.”

Voorzitter RvC