Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Coaching

 1. Onze voorstellen zijn 14 dagen geldig. Al onze tarieven & offertes zijn exclusief BTW. Er is geen btw-uitzondering van toepassing.
 2. Overeenkomsten met Merlin’s View B.V. kunnen alleen schriftelijk of per e-mail worden aangegaan.
 3. Merlin’s View B.V. accepteert alleen inspanningsopdrachten. We zullen nooit een succes- of prestatiegarantie van welke aard dan ook afgeven.
 4. Hoewel we geen lid zijn, voeren we onze coachingopdrachten uit in overeenstemming met de ethische code van de NOBCO.
 5. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het gefactureerde en betaalde bedrag gedurende de laatste 3 maanden.
 6. Wij accepteren alleen coachees die in goede geestelijke gezondheid verkeren. Coachees die geen geestesziekte hebben en/of lijden zijn verplicht dit vooraf volledig aan ons door te geven.
 7. Facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen na factuurdatum. Daarna is boeterente plus gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd gelijk aan 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 25,-.
 8. Bij annulering of verplaatsing van een afspraak binnen 24 uur of niet komen opdagen blijft het overeengekomen tarief verschuldigd.
 9. Onze diensten zijn onderworpen aan strikte vertrouwelijkheid, zelfs tegenover de leidinggevenden, de HR-afdeling en wettelijke vertegenwoordigers van het bedrijf van een coachee.
 10. Wij geven geen juridisch advies en treden niet op als accountant of advocaat voor onze coachee, zijn bedrijf of derden.
 11. Er is een klachtenprocedure van toepassing.

Op verzoek sturen wij u een kopie van de huidige versie van onze Algemene Voorwaarden.