Thema’s Business Reading

Hoe in te zetten in de praktijk?

Elk denkbaar organisatie-, team- en persoonlijk vraagstuk leent zich voor een Business Reading. Je kunt kiezen voor een quick scan over de volle breedte, maar ook een specifiek thema of vraagstuk door laten lichten. Hieronder staan voorbeelden van thema’s en vragen waarmee je met een Business Reading snel tot inzicht en een actieplan kunt komen.

Je krijgt een heldere, nuchtere en zakelijke beschrijving van de diepere onderliggende oorzaken van je issue(s). De voorgestelde oplossingen of interventies zijn soms onconventioneel, maar resulteren vaak in een doorbraak. Het is verstandig om onze adviezen te valideren, ook met het oog op behoud van intern draagvlak.

Een Business Reading is met name geschikt om razendsnel betrouwbare interventieopties te genereren als de issues groot zijn, maar je je vinger er niet echt achter krijgt.

Fusie of overname

Hoe staan de fusie- of overnamekandidaten er zelf voor? Past hun cultuur bij de cultuur van jullie organisatie? Wat is hun financiële slagkracht? Kunnen de mensen over en weer goed samenwerken? Wat is de slagingskans? Op welke assen kan het mis gaan? Met een Business Reading heb je snel de belangrijkste informatie boven tafel.

Financieringsscenario’s

Lopen de zaken wat minder goed en wordt de liquiditeit krapper? Of zijn er uitbreidingsplannen die veel geld vragen? Met een Business Reading wordt gekeken naar het potentieel van funding scenario’s, de kwaliteit van de propositie en de kracht van je netwerk. Doel is om vast te stellen welk financieringsscenario het beste past en waar je bij de onderhandeling op moet letten.

Reorganisatie

Je moet een fabriek sluiten, een dienst beëindigen of een onderdeel afstoten. De ingreep is fors en kost veel geld, maar of je het gewenste resultaat kunt realiseren is niet duidelijk. Een Business Reading geeft inzicht in de effectiviteit en kwaliteit van de voorgenomen maatregelen, of ze bij de organisatie passen, en of het de juiste maatregelen zijn om de gestelde doelen te bereiken.

Potentieel van een nieuwe markt

Kloppen propositie, verdienmodel en de klantwaarde, zijn er voldoende resources, is de klantbenadering optimaal en wordt er goed gecommuniceerd met klanten? Een Business Reading is een uitstekend instrument om snel zwaktes op te sporen en sterktes uit te nutten.

Visie, missie & strategie

Een klassieker. Kloppen de visie en missie, werken zij motiverend en worden beide goed gecommuniceerd? Daarnaast wordt met een Business Reading duidelijk of de gekozen strategie past en toereikend is om de gestelde doelen te realiseren. Zijn er voldoende resources? En klopt ook het implementatieplan? Is er voldoende draagvlak? Waar moet de leider op letten?

Impact van Disruptive Technology

Je wordt overspoeld door allerlei innovaties zoals blockchain, 3D printing en auction platforms. Veel daarvan hebben de potentie om jouw bedrijfstak te ontwrichten. Wij onderzoeken hoe kwetsbaar jouw organisatie is voor dit soort innovaties. Zijn het vooral risico’s of bieden zij primair een kans? En welke dan? Hoe moet jouw organisatie zich hierop aanpassen?

Team cohesie

Het team bestaat uit goede mensen, maar toch loopt de samenwerking niet. Deadlines worden niet gehaald en budgetten overschreden. Niemand kan zijn vinger erop leggen. Met een Business Reading is de kern van de problematiek direct duidelijk en krijg je concreet advies welke teaminterventies nodig zijn.

Goed leiderschap

In hoeverre zit het organisatie of team issue bij mijzelf als leider? Wat kan ik zelf doen als leider en op welke punten moet ik ingrijpen in de organisatie of mijn team? Een business reading legt precies bloot wat het aandeel jou als leider is, welke opties je hebt en hoe die kunnen uitpakken.

Wil je snel duidelijkheid over een dringend vraagstuk of een quick scan?