Glass House Exercise

Meer inzicht in team dynamics

De Glass House Exercise is een vorm van ‘learning on the job’. Het team wordt gevraagd om te vergaderen over een lastig, actueel issue. Na korte tijd, meestal 10 à 20 minuten, onderbreekt Bert Iedema de meeting en nodigt hij het team uit om zelf een debriefing te doen van de kwaliteit van de meeting zojuist. Na ca. 15 à 25 minuten geeft Bert het team op twee niveaus ‘feed forward’. Eerst over de kwaliteit van de meeting zelf, inclusief de team dynamics, vervolgens over wat daarvan in de debriefing door het team zelf is gesignaleerd. Dit sluit hij af met suggesties voor verbeterpunten. Hierbij focust hij steeds expliciet op de emotionele onderlaag. Deze cyclus wordt meerdere malen herhaald, waardoor nieuwe inzichten groeien en collectieve gedragsverandering concreet wordt geoefend.

Glass House:

Transparantie in Teamdynamiek

Binnen een dagdeel kunnen 3-5 cycli plaatsvinden. De methode wordt als uiterst doeltreffend ervaren omdat er geen (kunstmatige) rollenspellen worden gespeeld en het team concrete vorderingen maakt met een lastig issue. Ook worden emotie issues van teamleden op een veilige manier besproken, in aanwezigheid van de andere teamleden. Dat bevordert saamhorigheid en begrip en activeert de wil om elkaar te steunen in moeilijke situaties. De term ‘glass house’ duidt op deze transparantie.

De Glass House Exercise is een perfecte manier om de team effectiviteit en dynamics in korte tijd te verhogen. Zij kan ook uitstekend worden ingepast in een 24-uurs sessie of een high performance traject.

De Glass House Exercise komt pas vol tot zijn recht als deze enkele malen wordt herhaald, zodat het geleerde ook echt verinnerlijkt kan worden. Aanvullend kunnen de modules ‘Team Leader training’ en ‘Team Navigator training’ worden ingebouwd. In bijzondere gevallen kan ook parallel individuele coaching worden geboden aan een teamlid voor wie dat nodig is. Omdat de coach teamleden reeds tijdens de Glass House Exercise heeft geobserveerd kan een coachingtraject sneller verlopen.

Zoek je een coach met brede boardroom ervaring die een magische metamorfose naar een High Performing Team tot stand kan brengen?