Personal Governance Statute

Write your Personal Mission as Supervisory Board member

”Many people know what they want to have – few what they want to be.”

 

What is a Personal Governance Statute?
A Personal Governance Statute includes your personal objectives and principles as supervisory board member. It enables you to be accountable towards society –public, stake-holders and external supervisory institutes- at any given moment and to explain why did what you did in certain specific situations. About every subject.

Wat brengt het schrijven van een Persoonlijk Governance Statuut u?
Kort gezegd: inzicht. U ontwikkelt een beter inzicht in uw drijfveren en motieven. Zonder twijfel een verrijkend proces. Ook biedt uw Persoonlijk Governance Statuut u een kompas in moeilijke boardroom situaties. Als uw organisatie onder druk staat, of u even niet meer weet hoe te handelen, helpt uw PGS om weer helder te krijgen waar het in essentie om gaat. Het biedt een richtsnoer voor concrete beslissingen.

Het schrijven van een Persoonlijk Governance Statuut dwingt je om goed naar jezelf te kijken en laat je zien wat je verder kan brengen.

Impressie van een deelnemer

Opbouw
In beginsel kunt u direct beginnen met het opschrijven van uw doelen en principes als toezichthouder. Het nadeel van deze aanpak is dat zij in het ‘luchtledige’ kunnen blijven hangen en onvoldoende relatie hebben met wie u ten diepste bent. Dat kan later alsnog leiden tot incongruentie in uw standpunten en handelen. Daarom raden wij aan om een volledig Persoonlijk Governance Statuut te schrijven.

Het Persoonlijk Governance Statuut omvat 3 lagen
Een goed Persoonlijk Governance Statuut wordt opgebouwd uit 3 lagen. Onze aanpak werkt voor voor profit en non-profit organisaties. Uw antwoorden verschillen echter sterk.

Toepassing 1: persoonlijk traject/maatwerk
Bij persoonlijke (1-op-1) maatwerktrajecten voor toezichthouders knippen wij het schrijven van het Persoonlijk Governance Statuut op in blokjes. Per blokje krijgt u ‘huiswerk’ voor het schrijven van een gedeelte van uw PGS in de vorm van een vragenlijst. U neemt rustig de tijd voor reflectie, spart over uw gedachten met enkele mensen die u goed kent, beantwoordt de vragenlijst en stuurt die in naar ons. Het ‘juiste’ PGS bestaat niet. Na elk blokje interviewen wij u diepgaand om meer reflectie aan te brengen, te inventariseren welke thema’s nog niet zijn ‘geraakt’ en of het geschrevene voldoende aansluit bij uw visie op uw werk, gezin en leven. U leert zo om uw gedachten over deze, soms moeilijke onderwerpen helder onder woorden te brengen. Wij maken gebruik van enkele praktische technieken, waaronder Waardenverheldering, een vruchtbare methode om dieper bij de kern van uw opvattingen te komen.

“U kunt uitleggen hoe déze toezichthoudende rol past in de bijdrage die u aan de samenleving wilt geven en wat u denkt aan déze organisatie bij te kunnen dragen.”

Toepassing 2: onderdeel van sollicitatietraining
Wij kunnen het schrijven van uw Persoonlijk Governance Statuut ook inbouwen in een sollicitatietraining voor toezichthoudende functies. Wij organiseren dan ‘oefen-sollicitaties’ met u, zodat u leert om uw visie vaardig en flexibel in een gesprek toe te passen. Het motiveren van uw geschiktheid en interesse voor een toezichthoudende functie vanuit een goed doordacht Persoonlijk Governance Statuut maakt vaak veel indruk en is een goede manier om u te onderscheiden. Click hier voor nadere info.

Toepassing 3: onderdeel van breder programma ‘Personal Dynamics’
Het schrijven van een Persoonlijk Governance Statuut vormt een integraal onderdeel van ons breder (2-daags) programma Personal Dynamics (Emoties, Ethiek & Zingeving) voor toezichthoudende functies. De deelnemers interviewen elkaar over hun PGS aan de hand van enkele mini-cases. Wij verzorgen daarbij desgewenst aanvullende 1-op-1 sessies voor optimale verankering en diepgang. Met inzet van professionele acteurs en rollenspellen geven wij u extra inzichten. Click hier voor nadere info.

Minicase: Zorginstelling heeft vacature lid RvT

Een eenvoudige zorginstelling verkeert in financiële moeilijkheden. Sluiting dreigt, maar is mogelijk nog afwendbaar. De RvT bestaat uit enkele kundige professionals (jurist, accountant, zorg), maar die hebben alleen verstand van hun eigen vakgebied. De directie functioneert matig.

Hoe past deze vacature in uw PGS? Doet u het?

Wat mag men van u verwachten?

Relatie met Ethiek, Emoties & Zingeving
Als u handelt in overeenstemming met uw waarden, heeft u het dan over ethiek? Ja en nee. Volgens Daniel Goleman, schrijver van het standaardwerk ‘Emotional Intelligence’ gaat het in wezen over emoties: Fundamental ethical stances in life stem from underlying emotional capacities. Those who lack self-control suffer a moral deficiency. If there are any two moral stances that our times call for, they are precisely these: self-restraint and compassion”.Simon Sinek maakt de relatie tussen principes en zingeving op een fascinerende wijze duidelijk in zijn baanbrekende TED-talk ‘How great leaders inspire to action’.
 
In uw PGS beschrijft u uw principes en fundamentele opvattingen. Die gaan over ethiek en zingeving. Het originele van onze insteek is dat wij niet een ethische benadering kiezen, maar een veel bredere roadmap kiezen die uw opvattingen over toezicht dieper verankert in uw overtuigingen en wie u ten diepste bent. In nuchtere taal.

Gebruik bij zelfevaluatie
Uw Persoonlijk Governance Statuut is een goed instrument bij de jaarlijkse zelfevaluatie van uw RvC of RvT. Kijk terug naar de momenten waarop u belangrijke besluiten moest nemen (bijvoorbeeld grote reorganisatie of fusie) en hoe u daarin zat. Gaf uw PGS aanvullend kompas? Hoe heeft dat uitgepakt? Is de kwaliteit van uw bijdrage aan deze Raad en organisatie gestegen? Was er een blinde vlek die u nog niet had geadresseerd?

Richtsnoer bij sollicitatiegesprekken
Bij sollicitatiegesprekken helpt het enorm helpen als u voor uzelf helder heeft waar uw grenzen liggen. Waar u in wilt stappen en of juist die toezichthoudende functie bij u past. Met uw PGS heeft u beter inzicht welke kernvragen u wilt stellen. Het helder kunnen communiceren over uw diepere drijfveren en opvattingen blijkt u tot een gewaardeerde en professionele gesprekspartner te maken. Een ervaren persoon, die laat zien wie hij is, heeft soms net dat ene streepje voor.

Een geweldige verrijking om in een sollicitatiegesprek voor een toezichthoudende functie concreet en helder over zingeving te kunnen praten!

Reactie van een andere deelnemer

Voorbeelden
Op de pagina Uitspraken van deelnemers tonen wij enkele voorbeelden van uitspraken die andere deelnemers in concrete Persoonlijk Governance Statuten deden.

Copyright Persoonlijk Governance Statuut: Merlin’s View/Drs Bert Iedema RA.