All governance codes: Dutch and international

Overzicht van alle Corporate Governance Codes in Nederland, in 100 andere landen en een aantal internationale instituties en lobby-organisaties

Nb: de opsomming van codes op de beide pagina’s die ‘onder’ deze hangen is waarschijnlijk niet volledig. Wij zijn nieuwsgierig naar aanvullingen. Mail ons een Code, Opinie, Advies, Wet of Richtlijn indien deze nog niet is vermeld!

Nederland</>
In Nederland zijn inmiddels bijna 30 corporate governance codes ontwikkeld en uitgegeven. Op deze pagina treft u een compleet overzicht aan, met de link naar de vindplaats. Als achtergrondinformatie hebben wij voorts links opgenomen naar de eigen interne Governancecodes van enkele externe toezichthouders, een aantal relevante wetten en Kamerbrieven en tenslotte een aantal uitgebrachte opinies en adviezen die recent zijn uitgebracht.

Internationaal
Ook internationaal is inmiddels het nodige gebeurd. Op deze pagina treft u links aan naar de vindplaatsen voor de standpunten cq voorschriften van een aantal belangrijke internationale instituties (VN, OESO, EU en IMF), de vindplaatsen van de corporate governance codes in ongeveer 100 andere landen en tenslotte de vindplaatsen van de gedragsvoorschriften van enkele buitenlandse verenigingen van toezichthouders.

Hier vindt u enkele links naar relevante websites en video’s.