Coaching Supervisory Board members

Short sessions
We offer coaching for commissarissen en toezichthouders die staan voor moeilijke beslissingen met een grote impact op hun organisatie en/of de omgeving.
Gedurende een korte serie van (meestal) 1 tot 3 coaching sessies helpen wij u met het in kaart brengen van de business vraagstukken die het te nemen besluit beïnvloeden.

Structure and reflection, no advise
Wij helpen u om structuur aan te brengen in uw overwegingen en tonen u alternatieve invalshoeken en perspectieven die u in staat stellen de gevraagde beslissing te nemen in overeenstemming met uw persoonlijke en ethische values. De beslissing kan nog steeds moeilijk blijven, maar ons coaching proces biedt u de verzekering dat u de juiste zult nemen.
In beginsel geen wij u geen “inhoudelijk advies” over uw dilemma, maar helpen wij u om diepste overwegingen en overtuigingen te onderzoeken en zo beter te begrijpen wat u echt denkt en voelt en wat voor u de meest wijze beslissing is, gegeven alle feiten en omstandigheden.

“As long as you think the problem is out there,
that very thought is the problem.”

Stephen R. Covey