Uitspraken van deelnemers

Wij zijn enigszins terughoudend met het geven van voorbeelden van een volledig uitgewerkt Persoonlijk Governance Statuut. De reden daarvoor is eenvoudig: wij willen voorkomen dat we u ‘framen’ of u onbewust in een richting duwen waardoor het eindresultaat niet meer helemaal “van u” is en niet meer hoort bij wie u bent. Om je toch een indruk te geven tonen wij hieronder enkele statements die wij in eerdere Persoonlijk Governance Statuten van andere deelnemers hebben gezien. Dit zijn dus geen volledige PGS’en!

Wat andere deelnemers schreven…….

A: “De mens is vaak geschonden in zijn jeugd en kiest daardoor voor eigen gewin”.
B: “Governance is niet nodig, tenzij de maatschappij een onafhankelijk oordeel wenst”.
C: “Mij past een MKB bedrijf. Ik heb dan voldoende ervaring en kennis om boven de materie te staan en mij zeker te voelen. Dit komt mijn impact in RvC ten goede”.
D: “Ik zorg ervoor dat overwegingen in de RvC intrinsiek logisch en rationeel worden gemaakt”.
E: “Ik wil leven vanuit mijn gevoel en minder vanuit mijn hoofd. Intuïtie mag er zijn en wil ik naar handelen in de RvC”.

Wij vragen ons af hoe personen D en E zouden functioneren als zij samen in een Raad zouden zitten?

 

Interview met Jaworski, Amerikaans leiderschapscoach, in het F.D.

In onze reflectie- en verdiepingsinterviews over uw Persoonlijk Governance Statuut zijn onze vragenlijsten een leidraad, maar geen keurslijf. Het ‘juiste’ Persoonlijk Governance Statuut bestaat niet, anders zouden wij u dat wel toesturen. Wij kritiseren uw opvattingen niet, maar bezien samen met u of ze bij u passen en of er op alle terreinen harmonie is tussen wat u gelooft, denkt, zegt en doet. Wij maken daarbij gebruik van enkele praktische technieken, waaronder Waardenverheldering, een vruchtbare methode om nog iets dieper bij de kern van uw opvattingen te komen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.